Skoči na vsebino

Dnevno varstvo

Dnevni center Mavrica

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjenega osebam starejših od 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne institucionalne oskrbe, vendar potrebujejo pomoč pri življenjskih opravilih, varovanje in spremljanje ali si preprosto želijo družbe vrstnikov. Izjemoma se lahko sprejme v dnevno varstvo uporabnika mlajšega od 65 let, če za to obstajajo zdravstveni razlogi.

V dnevnem centru bomo izvajali aktivnosti za največ 14 uporabnikov, ki bodo v dnevni center lahko vključeni v celodnevno ali poldnevno varstvo oz. le določeno število ur. Poslanstvo Dnevnega centra Mavrica predstavljajo krepitev moči in pomoč starejšim pri ohranjanju samostojnosti, da lahko čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju, pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov in ohranjanje vpetosti v družbeno dogajanje, preprečevanje osamitve ter razbremenitev svojcev, ki skrbijo za ostarelega družinskega člana.

Pri delu z uporabniki bomo izvajali aktivnosti za ohranjanje njihove fizične in intelektualne kondicije, jih spodbujali pri samostojnosti pri dnevnih aktivnostih, predvsem pa bomo dejavnosti izbirali na podlagi želja in zmožnosti posameznikov oz. skupine.

Dnevni center bo odprt od ponedeljka do petka, od 7.00 – 17.00 ure.

 

Postopek sprejema v dnevni center

Postopek sprejema je opredeljen v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, Št. 38/04, 23/06, 42/07, 4/14). Uporabnik mora najprej vložiti Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.

Prošnji je treba priložiti:

zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe,
osebni dokument na vpogled ob osebni vložitvi prošnje.

Dokumenti so na voljo tukaj: https://www.ssz-slo.si/prosnje/obrazci/

Komisija za sprejem, premestitev in odpust prošnje obravnava, ugotavlja upravičenost do storitev dnevnega varstva, uvrsti uporabnike na seznam čakajočih za sprejem ter jih pisno obvesti.

Ko se sprosti prosto mesto za vključitev v dnevno varstvo, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih in pri tem upošteva:

vrstni red prošenj,
zdravstveno stanje uporabnika,
socialne razloge,
bližino stalnega bivališča uporabnika.

Pred sprejemom uporabnika se opravi informativni razgovor z uporabnikom in s svojci, predstavi se jim način dela dnevnega centra in razkaže prostore. Z uporabnikom se podpiše dogovor, v katerem so opredeljena vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, predvsem vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, cena storitve in osebe, ki bodo storitve plačevale. Po sprejemu se skupaj z uporabnikom v 30-ih dneh napravi individualni načrt. O napredku in spremembah stanja uporabnika se zaposleni pogovorijo na rednih timskih sestankih.

 

Kontakt:
Dnevni center Mavrica
Tel. št.: 040 686 734
E-pošta: 

 

DSC_0152.JPG